LOADING ...

About

500 ANH EM GAMING là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong ngành thể thao điện tử tại Hà Nội. Nhóm đặt trọng tâm hoạt động và phát triển vào bộ môn Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Thành lập từ tháng 2/2016, nhóm thực hiện công tác tổ chức giải đấu và xây dựng cộng đồng thể thao điện tử. Bên cạnh đó, nhóm cũng tập trung tìm kiếm, thành lập và hỗ trợ các đội tuyển thể thao điện tử mới.

► SUBSCRIBE: https://goo.gl/fhjLxE
--------------------
Ủng hộ cho 500 Bros Studio
► DONATE : https://unghotoi.com/500bros
► DONATE : https://streamlabs.com/500bros
--------------------
Try hard PUBG + CSGO cùng 500 Bros Studio
► DISCORD : https://discord.gg/9cQE2PA
----------
Các channel chính thức của 500 Bros
► FACEBOOK : facebook.com/500bros
► YOUTUBE : youtube.com/500bros
► TWITCH : twitch.tv/500bros
----------
Liên hệ khác
► CONTACT : info@500bros.com
► WEBSITE : vikings.gg
► FACEBOOK : facebook.com/500anhem

Videos

Categories