LOADING ...
AMEN Tv

AMEN Tv

87,035 subscribers
41M+ views

Links

About

AMEN Tv là kênh truyền hình Công giáo Việt Nam do các linh mục, tu sĩ và giáo dân, cùng anh chị em lương dân cộng tác thực hiện. Mục tiêu của AMENTv là công bố Tin Mừng cách mới mẻ bằng ngôn ngữ và trong hoàn cảnh cụ thể của dân tộc Việt Nam. Như Chúa Yêsu, yêu thương, bảo vệ người nghèo, và dùng cách kể chuyện để mạc khải sứ điệp Nước Trời.

Videos

Categories