LOADING ...
Trâm Lâm Đồng

Trâm Lâm Đồng

10,422 subscribers
2M+ views

About

Trâm hơi ngáo. Mặt hơi đần. Làm việc chăm chỉ. Yêu Tổ Quốc. Yêu Đồng Bào.
follow Trâm Lâm Đồng:
/facebook Trâm: https://www.facebook.com/baotram.nguyen49
/instagram Trâm: https://www.instagram.com/g.t.tram/

Videos

01:17:41 Sắp Lễ Rồi, Bạn Đi Đâu? ♥️
1K+ views | 20/04/2019 lúc 16:10
 
51:51 Xin lỗi anh em thông cảm..
3K+ views | 23/03/2019
 

Categories