LOADING ...

Xem Tùng TeA & PC - Mây Lang Thang ft. New$oulZ (Official MV)

Thumbs

Tùng TeA & PC - Mây Lang Thang ft. New$oulZ (Official MV)
Tùng TeA & PC - Mây Lang Thang ft. New$oulZ (Official MV) thumb Tùng TeA & PC - Mây Lang Thang ft. New$oulZ (Official MV) thumb Tùng TeA & PC - Mây Lang Thang ft. New$oulZ (Official MV) thumb

Description

Mây Lang Thang - Tùng TeA & PC

Bài hát có sử dụng lại 1 số di sản của văn học Việt Nam như :
- Đây Thôn vĩ dạ - Hàn Mặc Tử
- Qua đèo ngang- Bà Huyện Thanh Quan
- Đôi mắt Pleiku của nhạc sỹ Nguyễn Cường
Và 1 đoạn giai âm của bài Rain fox trong “My Girlfriend Is A Gumiho OST"
Tất cả đã cho chúng tôi 1 phần cảm hứng để tạo ra bài hát này.

Composer & Performances: Tùng TeA & PC
Beat Maker by New$oulZ
Sound engineer: H Record x TaynguyenSound Studio
Directed by Sonbu
Assistant of Director: Ngo Manh Lap, Meo Hoang
Behind The Scenes: Trong Tin
Photographer: Doan Trung Thang
M.U.A: Trang Đài
Special thanks to:
Garage Hoàng Phú
Pr Wedding
Saigon HipHop Jewelry
Sản phẩm được sản xuất và chịu trách nhiệm hoàn toàn bởi TaynguyenSound.
#MayLangThang #TungTeA #PC #NewSoulZ #TaynguyenSound #TNS4LIFE

follow Tùng TeA:
/facebook: https://www.facebook.com/tea.pridez
/instagram: https://www.instagram.com/tungtea.2110/
/soundcloud: https://soundcloud.com/iam-tea

follow PC:
/youtube: http://www.youtube.com/c/PCFeelingSoundz
/facebook: https://www.facebook.com/PCTaynguyenSound
/instagram: https://www.instagram.com/Peacefeelingsoundz/
/soundcloud: https://soundcloud.com/pcgl-taynguyensound

follow New$oulZ:
/soundcloud: https://soundcloud.com/newsoulzmix
/Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLmL90S71HxT6VKKIXt3ADA
/facebook: https://www.facebook.com/hungnguyen1p

follow TaynguyenSound:
/facebook: https://www.facebook.com/taynguyensoundofficial
/Group: https://www.facebook.com/groups/1661076137547382

© 2020 TaynguyenSound

Categories