LOADING ...

Xem Hài Hoài Linh, Chí Tài | "Con Sáo Sang Sông" | PBN 75

59M+ views   |   96K+ likes   |   23K+ dislikes   |  
00:00   |   09/11/2015

Thumbs

Hài Hoài Linh, Chí Tài | "Con Sáo Sang Sông" | PBN 75
Hài Hoài Linh, Chí Tài | "Con Sáo Sang Sông" | PBN 75 thumb Hài Hoài Linh, Chí Tài | "Con Sáo Sang Sông" | PBN 75 thumb Hài Hoài Linh, Chí Tài | "Con Sáo Sang Sông" | PBN 75 thumb

Download video & audio

Right click on one of the buttons above and choose "Save Link As..." to download video

Description

Hài Kịch Con Sáo Sang Sông in Paris By Night 75 released in 2004. Thuy Nga Productions.
Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Linh, MPhượng, MLan, TDanh
-----
Ai ơi có thấy gì không?
Video hấp dẫn nhất nằm trong link này http://thuynga.online/haynhat
----FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ Instagram: https://www.instagram.com/thuynga_official/
☞ Thuy Nga Youtube: http://thuynga.online/ThuyNgaParisByNight
☞ Hài Official: http://thuynga.online/haiofficial
☞ Thuy Nga Karaoke: http://thuynga.online/ThuyNgaKaraoke
☞ Thuy nga Radio: http://thuynga.online/ThuyNgaRadio
☞ MC Nguyễn Ngọc Ngạn Youtube: http://thuynga.online/NguyenNgocNganOfficial
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

Categories