LOADING ...

Xem 剛好遇見你 Gang Hao Yu Jian Ni - 冯提莫 Feng Timo [CC Subtitle]

8M+ views   |   83K+ likes   |   2K+ dislikes   |  
03:27   |   28/09/2017

Thumbs

剛好遇見你 Gang Hao Yu Jian Ni - 冯提莫 Feng Timo [CC Subtitle]
剛好遇見你 Gang Hao Yu Jian Ni - 冯提莫 Feng Timo [CC Subtitle] thumb 剛好遇見你 Gang Hao Yu Jian Ni - 冯提莫 Feng Timo [CC Subtitle] thumb 剛好遇見你 Gang Hao Yu Jian Ni - 冯提莫 Feng Timo [CC Subtitle] thumb

Transcription

 • Wǒ men kū le wǒ men xiào zhe We cried, we laughed
 • wǒ men tái tóu wàng tiān kōng We looked up at the sky
 • xīng xīng hái liàng zhe jǐ kē There are still a few stars glowing
 • wǒ men chàng zhe shí jiān de gē We were singing the song of time
 • cái dǒng dé xiāng hù yǒng bào Finally understanding how to embrace each other
 • dào dǐ shì wèi le shén me Why was that?
 • yīn wèi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ Because I had just met you
 • liú xià zú jì cái měi lì Save your footprints beautifully
 • fēng chuī huā luò lèi rú yǔ Winds blow, flowers fall, tears as rain
 • yīn wéi bù xiǎng fēn lí Because we don't want to depart
 • yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ Because I had just met you
 • liú xià shí nián de qí xǔ Leaving ten years' worth of promise
 • rú guǒ zài xiāng yù If we meet again
 • wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ I think I will remember you
 • wǒ men kū le wǒ men xiào zhe We cried, we laughed
 • wǒ men tái tóu wàng tiān kōng We cried, we laughed
 • xīng xīng hái liàng zhe jǐ kē There are still a few stars glowing
 • wǒ men chàng zhe shí jiān de gē We were singing the song of time
 • cái dǒng dé xiāng hù yǒng bào Finally understanding how to embrace each other
 • dào dǐ shì wèi le shén me Why was that?
 • yīn wèi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ Because I had just met you
 • liú xià zú jì cái měi lì Save your footprints beautifully
 • fēng chuī huā luò lèi rú yǔ Winds blow, flowers fall, tears as rain
 • yīn wéi bù xiǎng fēn lí Because we don't want to depart
 • yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ Because I had just met you
 • liú xià shí nián de qí xǔ Leaving ten years' worth of promise
 • rú guǒ zài xiāng yù If we meet again
 • wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ I think I will remember you
 • yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ Because I had just met you
 • liú xià zú jì cái měi lì Save your footprints beautifully
 • fēng chuī huā luò lèi rú yǔ Winds blow, flowers fall, tears as rain
 • yīn wéi bù xiǎng fēn lí Because we don't want to depart
 • yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ Because I had just met you
 • liú xià shí nián de qí xǔ Leaving ten years' worth of promise
 • rú guǒ zài xiāng yù If we meet again
 • wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ I think I will remember you
 • yīn wèi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ Because I had just met you
 • liú xià zú jì cái měi lì Save your footprints beautifully
 • fēng chuī huā luò lèi rú yǔ Winds blow, flowers fall, tears as rain
 • yīn wéi bù xiǎng fēn lí Because we don't want to depart
 • yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ Because I had just met you
 • liú xià shí nián de qí xǔ Leaving ten years' worth of promise
 • rú guǒ zài xiāng yù If we meet again
 • wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ I think I will remember you

Download subtitle

Download this video is not available

Description

Hi, mình là Ni Tặc, là 1 fan "Bự" của Mạc tỷ, mình đăng tải video với mong muốn nhiều người biết đến Mạc tỷ hơn!
Đăng ký/Subscribe, bấm "" để nhận video mỗi khi mình đăng video lên nhé, Link Subscribe: https://goo.gl/SHnMH7
Subtitles, edit by "Ni Tặc"

*Note*: Phùng Đề Mạc - Feng Timo không dùng Facebook, Instagram, Youtube nên mọi người đừng hỏi mình về vấn đề này nữa nhé! Mọi tài khoản trên những mạng xã hội này nhận mình là Phùng Đề Mạc - Feng Timo "có thể" là giả mạo!

❤ Follow Ni Tặc:
- Subscribe Youtube "": https://goo.gl/SHnMH7
- Facebook: https://www.facebook.com/NiTac123/

❤ Follow Phùng Đề Mạc - 馮提莫 (冯提莫) - Feng Timo
- Livestream: https://www.douyu.com/fengtimo
- Weibo: https://www.weibo.com/u/1672384324

Vui lòng không sao chép video mình đã Subtitles mang đi chỗ khác!
© Subtitles by "Ni Tặc" ☞ Do not Reup

CONTACT US:
I am a fan, all copyright issues please contact:
• Email: nitac0102@gmail.com
• If the copyright owner believes that the film has an infringement, please contact this channel and the video will be completely deleted.
• 如版權方認為該影片有侵權一事,請與本頻道聯繫,將徹底刪除影片。

Thank you very much for watching!

Categories